Profil Sekolah

Mengenai laman web KUSESS
Laman web Kusess dihoskan di blogspot. Sebelum ini laman web Kusess dihoskan oleh syarikat swasta yang berbayar iaitu dengan kapasiti 10GB menggunakan server linux. CMS yang digunakan ialah Drupal 6. Disebabkan kesukaran untuk mengemaskini disamping kapasitinya terhad maka pada tahun 2009, laman web kusess telah dialihkan ke blogspot.com. Domain kusess.edu.my telah di guna sejak 2006 dan domain tersebut masih lagi digunakan sehingga kehari ini serta domain forwarding dilakukan untuk pelawat terus dapat mencapai ke blogspot ini.

Blogspot dipilih kerana:
  • Boleh menerima custom domain tidak seperti wordpress yang berbayar.
  • Mudah dikemaskinikan dan sesuai untuk sekolah yang sering mengemaskinikan aktivitinya.
  • Tiada tempoh tamat.
  • Boleh menambahkan gadget
  • Percuma
Disamping hosting percuma, kami juga telah mengaplikasikan Google Apps bagi tujuan komunikasi dan kolaborasi dikalangan warga Kusess dengan menggunakan domain yang sama iaitu kusess.edu.my.

Sejarah KUSESS

Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor (KUSESS) ialah sebuah Sekolah Berasrama Penuh (SBP). Ianya mula dibina di bawah Rancangan Malaysia Ke-6 (RMK-6) pada 24 April 1994 dan berjaya disiapkan pada tahun 1996.

Sekolah ini mula beroperasi pada 8 September 1996 dengan pengambilan pertama seramai 210 orang pelajar. Pada waktu itu hanya terdapat seramai 19 orang guru dan 4 orang staf sokongan. Bagaimanapun, tahun berikutnya menunjukkan peningkatan mendadak bilangan pelajar yang belajar di sekolah ini. Seramai 187 orang pelajar mendaftar di Tingkatan 1 dan 165 orang pelajar mendaftar di Tingkatan 4. Bilangan guru pula meningkat dari 19 orang ke 53 orang. Walaupun sekolah ini telah beroperasi sejak tahun 1996 tetapi hanya dirasmikan pada 27 Mei 1997 oleh Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim.