Selasa, 14 Jun 2011

KURSUS PERSEDIAAN 12 MINGGU BAGI PROGRAM BAHASA JEPUN SATU TAHUN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS) AMBILAN 2011 (KOHORT 6)

KURSUS PERSEDIAAN 12 MINGGU BAGI PROGRAM BAHASA JEPUN SATU TAHUN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS) AMBILAN 2011 (KOHORT 6)

Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.
 
2.         Sukacita dimaklumkan bahawa Mesyuarat Pengurusan, Kementerian Pelajaran Malaysia Bil. 5/2011 pada 20 April 2011 telah meluluskan ambilan untuk 2 Kohort Tambahan bagi Kursus Bahasa Jepun Satu Tahun untuk Kohort 6 (2011) dan Kohort 7 (2012).
3.         Bahagian ini akan mengendalikan program tersebut di Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Antarabangsa (IPG KBA) selama 12 minggu bermula pada 15 Ogos 2011. Program ini bertujuan untuk memberi kemahiran asas Bahasa Jepun kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS).
 
4.         Calon-calon yang berjaya menamatkan Kursus Persediaan 12 Minggu ini dengan cemerlang akan dipertimbangkan mengikuti Program Bahasa Jepun Satu Tahun di Institut Pendidikan Guru yang sama mulai Januari 2012. Peserta akan menjalani 'Internship Programme' satu tahun di sekolah sebelum dihantar ke Jepun untuk mengikuti 'Immersion Course' selama dua bulan. Setelah menamatkan program ini, peserta akan ditempatkan di Sekolah Berasrama Penuh (SBP) atau Sekolah Menengah Harian yang menawarkan mata pelajaran Bahasa Jepun. Kursus ini merupakan program kerjasama Kementerian Pelajaran Malaysia dengan Yayasan Jepun (Japan Foundation), Kuala Lumpur.
 
5.         Sehubungan itu, Bahagian ini memohon kerjasama tuan untuk memanjangkan maklumat ini ke sekolah-sekolah bagi membolehkan guru-guru yang berminat dan berkelayakan membuat permohonan. Syarat-syarat permohonan adalah seperti dalam lampiran A. Pemohon juga boleh mendapatkan maklumat program ini dengan melayari laman sesawang beralamat http://www.moe.gov.my. Semua permohonan bagi mengikuti program ini hendaklah menggunakan borang permohonan yang dilampirkan. Pihak tuan dipohon memperbanyak borang berkenaan bagi kemudahan para pemohon.
 
6.         Bagi sekolah-sekolah menengah yang bercadang membuka kelas Bahasa Jepun, boleh  membuat pencalonan guru-guru yang berminat mengajar bahasa tersebut.
 
 7.         Borang permohonan yang telah lengkap hendaklah dikemukakan ke Bahagian ini pada atau sebelum 8 Julai 2011. Sebarang pertanyaan bolehlah dikemukakan kepada Pn. Aini Neesa' Binti Haji Salim di talian 03-8884 1242 (berkenaan permohonan) dan Puan Zuraimy Mohamed Noordin di talian 03-88841053 ( berkenaan kandungan Kursus dan Program).
 
 
Sekian, terima kasih.

Tiada ulasan: