Sabtu, 8 Ogos 2009

Pengisian data SSQS

Setakat ini, data untuk pelajar telah di isikan secara online. Serama 30 orang pelajar mengambil bahagian dalam kaji selidik SSQS. Tarikh tutup penghantaran SSQS ialah pada 14 Ogos 2008. SSQS ialah soal selidik terhadap warga sekolah tentang penggunaan ICT. Terdapat sistem ranking iaitu '5 stars' menunjukkan bahawa sekolah telah menjalankan program ICT secara bestari dan berkesan.

Aplikasi SSQS bertujuan untuk mendapatkan maklum balas berkaitan pembudayaan dan penggunaan ICT di sekolah. Bermula penggunaan secara manual di 88 buah sekolah bestari kini aplikasi ini yang telah dibina berasaskan web akan diperluaskan bagi membuat penarafan di semua sekolah seluruh Malaysia.


Tiada ulasan: