Jumaat, 16 Ogos 2002

Falsafah, Visi dan Misi

FALSAFAH SMSKS

Disinilah Lahirnya Pemimpin Yang Bertaraf Antarabangsa Dengan Sifat Siddiq, Amanah, Tabligh Dan Fatanah.

VISI SMSKS

Ke Arah Melestarikan KUSESS Terbilang Di Peringkat Antarabangsa
Menjelang 2020

MISI SMSKS

 • Memastikan KUSESS sentiasa terbilang dalam semua aspek,
 • Memastikan warga sekolah berminda kelas pertama,
 • Melahirkan warga KUSESS sebagai pemimpin bertaraf dunia.
(dengan sifat Siddiq, Amanah, Tabligh dan Fatanah)
 • Mewujudkan iklim sekolah yang kondusif dab berbudaya tinggi
 • Melaksanakan pengurusan sekolah dengan efektif dan responsive.
VISI AKADEMIK

SMSKS Antara Lapan Buah Sekolah Terbaik Di Malaysia Menjelang 2020

MISI AKADEMIK

·         Memastikan pencapaian PKS, PT3 dan SPM mencapai standard yang ditetapkan oleh BPSBP dan SBT.
·         Mengurus dan mentadbir program akademik secara terancang dan berfokus dengan menyediakan kemudahan suasana pengajaran dan pembelajaran yang kondusif.
·         Mewujudkan hubungan yang baik dengan agensi luar bagi memastikan kecemerlangan SMSKS dalam bidang akademik.
·         Melaksanakan aktiviti / program / projek kecemerlangan akademik dengan penuh komitmen.
·         Mewujudkan Sistem Pengurusan Kurikulum yang cekap, berkesan dan sistematik.

SLOGAN AKADEMIK
KUSESS NUMBER ONE

VISI HAL EHWAL MURID

Melahirkan Pemimpin Bertaraf Antarabangsa

MISI HAL EHWAL MURID

 • Menentukan iklim dan prasarana asrama yang kondusif.
 • Memastikan setiap pelajar mengamalkan sifat siddiq, amanah, tabligh dan fathonah ke arah mencapai disiplin sifar.
 • Melaksanakan bimbingan dan kaunseling yang efektif.
 • Menjadikan sistem rumah sebagai asas pembentukan sahsiah pelajar.
 • Memastikan setiap pelajar memiliki kualiti 6Q.(Intelligent Quotient, Emotional Quotient, Spiritual Quotient, Social Quotient, Rational Quotient,Attitudinal Quotient)
MATLAMAT

Melahirkan pemimpin berminda kelas pertama

SLOGAN

KITA PEMIMPIN

VISI KOKURIKULUM

Ke Arah Menjadikan KUSESS Juara Dalam Semua Bidang Kokurikulum


MISI KOKURIKULUM

 • Membimbing warga supaya sentiasa beriltizam dan mempunyai semangat juang yang tinggi dalam bidang kokurikulum.
 • Memastikan Warga SMSKS berdisiplin tinggi.
 • Mewujudkan hubungan yang baik dan efektif dengan PIBG, masyarakat dan agensi lain.
 • Mewujudkan prasarana kokurikulum yang kondusif dan efektif.

MATLAMAT

Menjadikan KUSESS sebagai sekolah juara dalam bidang kokurikulum

SLOGAN

GO FOR GOLD